Logo

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışan personele görevlerine göre Kişisel Koruyucu Ekipman dağıtılmıştır. Hareketli ocaklar sayesinde personel ergonomik şartlarda çalışmaktadır.

 

Belirli aralıklarla Acil Durum Tatbikatları yapılmaktadır.
Dış kuruluşlardan ilkyardım, yangın eğitimi alınmış ve ilgili tatbikatları yapılmıştır. İşyeri Hekimince personelin tamamı için periyodik muayene ve kontroller yapılmaktadır.

 

Yeni yasa ile kurulması zorunlu olan ISG birimi kurularak faaliyetlerine başlanmıştır. Mevcut ıSG Uzmanıyla sözleşme imzalanarak bakanlığa bildirimde bulunulmuştur.

 

Artan kapasiteye uyum sağlayabilmek ve ISG Faaliyetlerini tüm kadroya yayabilmek için ilave olarak bir kişi için C Sınıfı ISG Uzmanlığı başvurusu yaparak eğitim çalışmasına başlanılmıştır. Risk Değerlendirmesi ve yangın tüpleri kontrolleri yapılarak tahliye için gerekli uyarı levhaları asılmıştır. Risk Değerlendirmesi gözden geçirilerek güncellenmiştir.

WordPress Lightbox